Cennik

Leczenie alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy, lekomanii, hazardu, uzależnienia od seksu, komputera, internetu.

Dodatkowo leczymy tzw. podwójne zaburzenia czyli jednoczesne występowanie uzależnienia oraz:

  • depresji (endogennej, egzogennej, sezonowej, poporodowej, lękowej)
  • nerwic (zaburzeń lękowych, depresyjno-lękowych, fobii społecznej)
  • ChAD (choroby afektywnej dwubiegunowej)
  • PTSD (zespołu stresu pourazowego)
  • OCD (zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych)

Leczenie wyłącznie depresji, nerwic, ChAD itp. jest zawieszone.

Płatność w 4 ratach po 25% całości płatne co tydzień lub przez MediRaty na 12 miesięcznych rat.

Terapia indywidualna (online) 100 zł/h
Terapia ambulatoryjna (dzienna - 22 dni)
(Psychoterapia grupowa, indywidualna, 1 obiad 15 zł) 2500 zł
Terapia stacjonarna - 28 dni
(Psychoterapia grupowa, indywidualna, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka, media)
pok. 1 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 6500 zł
pok. 2 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 5500 zł
pok. 3 os. (łazienki w korytarzu, TV, Wi-Fi) 4500 zł
Dodatkowy pobyt 1 dzień
(Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka, media)
pok. 1 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 250 zł
pok. 2 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 200 zł
pok. 3 os. (łazienki w korytarzu, TV, Wi-Fi) 170 zł
Detoks - Odtrucie alkoholowe
Pobyt (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi, wyżywienie, leki, opieka podstawowa)- 1 doba (rozpoczęta) 400 zł
Badanie lekarskie (konsultacja, zwolnienie L-4, koszt zewn. paragon wystawia lekarz) 150 zł
Uzupełnienie niedoborów elektrolitowych (kroplówka) na życzenie klienta 1 sztuka (koszt zewnętrzny paragon wystawia pielęgniarka) 150 zł
Analityka (morfologia, mocz) 100-150 zł
Opieka rozszerzona (dodatkowy opiekun) na życzenie klienta (cena za godzinę) 15 zł

Leki podczas pobytu na terapii płatne indywidualnie

Zapraszamy osoby pracujące w UE

Wystawiamy dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów poniesionych na leczenie uzależnień/ depresji/ nerwic itp. w Polsce (Więcej w temacie poniżej).

Oferujemy transport do ośrodka dla osób przylatujących z zagranicy na lotniska w Balicach (Kraków) lub Jasionka (Rzeszów). Oczywiście można też przyjechać własnym samochodem.

Zwrot kosztów leczenia w Polsce dla osób ubezpieczonych w UE

Osoby posiadające ubezpieczenie w krajach UE mają prawo do zwrotu całości kosztów poniesionych na leczenie uzależnienia w Polsce. W tym celu:

1. Najpierw należy postarać się w kasie ubezpieczenia zdrowotnego o zgodę na leczenie w innym kraju UE. Prośbę tą motywuje się tym, iż terapia w języku ojczystym jest bardziej skuteczna niż w j. obcym.

Jeżeli urzędnik nie zna prawa, można wydrukować poniżej zamieszczone informacje i przedstawić:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf

2. Po uzyskaniu zgody osoba udaje się na leczenie do dowolnego ośrodka. Z reguły za leczenie płaci się z własnych środków, a kwota za leczenie jest zwracana po powrocie na podstawie faktury, zaświadczenia o pobycie i karty wypisu, które to nasz ośrodek wystawia w j. angielskim lub niemieckim. W razie potrzeby dokumenty te można przetłumaczyć w biurze tłumaczeń na inne języki.

Więcej informacji:

www.europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm